Maria Antònia Bartolí pronostica bons temps per les Finances Ètiques i la ciutadania

La referent de l’àrea Mediterrània de Fiare Banca Ètica fa una reflexió sobre els canvis que els governs i les administracions públiques estan fent per tal d’involucrar-se en el món de les finances ètiques. Alguns Ajuntaments de la província de Barcelona estan fent arribar a Fiare la voluntat i el desig de treballar i establir lligams amb entitats de la banca ètica, per tal de treballar la gestió bancària i les dimensions polítiques i socials.

Aquestes iniciatives dibuixen un bon pronòstic per l’economia alternativa, les entitats de l’economia social i solidària, i pels ciutadans donat que les demandes de les administracions perfilen nous models de desenvolupament d’acord amb els principis de la banca ètica, a l’igual que persegueixen un benefici econòmic, social i ambiental on la persona és la peça que vertebra el sistema. Per aquest motiu, amb les eines financeres de les quals disposa Fiare, entre altres entitats del sector, la ciutadania podrà gaudir de comerç de proximitat, accions transformadores amb impactes socials i ambientals positius i producció i consum responsables; escenaris reals si aquesta voluntat i desig es transformen en accions concretes.

Per més informació consulta la publicació