Actualitat

CATEGORIES

News
9 November 2020

Presentació del Baròmetre de les finances ètiques 2019

Avui ha tingut lloc la presentació pública virtual del Baròmetre de les Finances Ètiques i Solidàries 2019, que mostra l’evolució del sector a Espanya durant l’últim any. L’acte ha comptat amb la presència de més de 70 persones.

 

En la primera part de l’acte Sergi Salavert, de l’Observatori de les Finances Ètiques, ha presentat les dades del Baròmetre 2019 i posteriorment ha iniciat la taula rodona moderada per la periodista Brenda Chávez i en la que han participat representants de diferents entitats del sector, entre els quals es trobaven Jorge Berezo – President d’Oikocredit Euskadi, Juan Garibi – Responsable Comercial de Fiare Banca Etica, Sandra Castañeda – Directora de Desenvolupament Corporatiu de Triodos Bank, Xavi Teis – Responsable de comunicació de Coop57, Alfonso Bolado – Representant de la Mesa Finanzas Éticas de REAS i Daniel Sorrosal – Secretari General de FEBEA.

Des de l’Observatori de les Finances Ètiques s’ha destacat la importància d’unes finances ètiques que fan una aposta clara i única per la promoció de projectes amb un clar impacte social i ambiental positiu i que, com les dades mostren, aquests sectors són els que més crèdit han rebut en 2019. S’ha recordat el valor social que les finances ètiques donen als diners. En situacions de dificultat social i econòmica és quan més crèdit han atorgat les entitats financeres ètiques, en contraposició amb la banca convencional “on l’ànim de lucre i el creixement econòmic són els únics fins pels quals es treballa”.

El coordinador de l’Observatori, Sergi Salavert, ha destacat de l’informe que “l’evolució de les finances ètiques a Espanya és sòlida i s’estan aconseguit màxims històrics en crèdit a l’economia real“, destacant sobretot els préstecs concedits per les entitats de finances ètiques a Espanya, que han superat els 1.480 milions d’euros en 2019, incrementant-se un 0,99% respecte a l’any anterior.

També, segons dades de l’informe, el volum de préstecs de les entitats financeres ètiques mostra la implicació amb la societat on, segons ha explicat Sergi Salavert, “contrasta amb la tendència dels últims anys en l’evolució dels préstecs concedits per les entitats convencionals en l’estat espanyol”.
Segons les dades de l’informe, la taxa de morositat de les entitats de finances ètiques va ser de l’1,84% en 2019, en contraposició amb la de la banca convencional, que es va situar gairebé tres punts per damunt, amb 4,79%.

El nombre de persones usuàries s’ha reduït un 13,83%, en gran part, pel canvi en el criteri de comptabilització d’una de les entitats amb major pes dins de l’informe. Aquesta disminució no es reflecteix d’igual manera amb el capital social captat per les entitats de finances ètiques, que continua per sobre dels 191 milions d’euros, reduint-se únicament en un 0,07% respecte a l’any anterior.
Les entitats de finances ètiques que operen en l’estat han finançat projectes d’àmbit estatal i internacional. A Espanya, el sector més finançat amb un 34,77% és el mediambiental, seguit pel sector social (28,32%) i el cultural (11,71%). El 25,12% restant correspon a particulars i administracions públiques. A escala internacional, el 82,12% del finançament es fa a través de microcrèdits.

El món assegurador forma part del sector financer i és, de fet, un actor inversor clau. Les dades incorporades al Baròmetre en aquest apartat corresponen a entitats registrades amb el Segell Europeu EthSI d’assegurances ètiques. En aquest apartat s’ha mostrat com les assegurances ètiques gestionen un volum de primes d’1.628.765.990 euros, la qual cosa suposa un 2,5% del volum de primes total a Espanya. En l’àmbit de les inversions realitzades, les assegurances ètiques gestionen prop de 3.000 milions d’euros complint uns criteris mínims d’inversions responsables.

En relació amb el volum de pòlisses, les entitats asseguradores i mutualitats registrades pel Segell EthSI han gestionat més de 4 milions de pòlisses durant l’any 2019.

En l’àmbit de la mediació d’assegurances, les corredories ètiques tenen un volum de primes mitjançades de més de 12 milions d’euros a partir de les més de 20.000 pòlisses gestionades.
Si no has pogut veure la presentació en directe, aquí et deixem l’enregistrament:

 

El Baròmetre de les Finances Ètiques 2019 ha tingut el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona.