2015: Any de celebració per les finances ètiques

Oikocredit fa 40 anys i Coop57 en fa 20

Una_nueva_ley_para_la_economia_social_y_solidariaEl 2015 dues entitats de finances ètiques no bancàries (Oikocredit i Coop57) compleixen un aniversari molt especial (40 i 20 anys, respectivament). Representen una alternativa al sistema financer dominant, Oikocredit finançant projectes, principalment, al tercer món i Coop57 l’economia solidària i el tercer sector a nivell local. Els primers celebren els 40 anys amb diverses plantades d’arbres arreu del món i els segons amb un vídeo commemoratiu.

Durant aquests anys Oikocredit ha fet 52.000 socis i sòcies en més 70 de països, cosa que ha permès finançar 800 entitats microfinanceres i empreses socials. Coop57 en té 3.010 socis a nivell de l’Estat espanyol, 1.715 dels quals a Catalunya.

Coop57 va néixer l’any 1986 com una Caixa de Resistència, i després uns fons col·lectiu, davant la clausura de l’Editorial Bruguera. El 1996, a través d’aquest fons es va crear el Coop57. En els primers anys va ser associat a projectes de cooperativisme de treball autogestionat, però el 2001 va ampliar la seva base a diferents projectes d’economia social i solidària. L’entitat va experimentar un fort creixement durant la crisis, evitant la restricció de crèdit a entitats d’economia social.

Per la seva banda, Oikocredit va nèixer l’any 1975 per oferir al Consell Mundial d’Esglésies una via de finançar aquells sectors més desafavorits, tot i això mai s’ha basat en principis de caire religiós. Es va constituir com una cooperativa de crèdit amb seu a països baixos, i es va facilitar la inversió de particulars a través de les organitzacions sòcies a cada país, que vehiculaven aquestes inversions.