A qui beneficien?

Les entitats financeres ètiques tenen, per vocació, un impacte social positiu i és per això que els beneficiaris de la seva activitat no són tan sols els seus mateixos clients, siguin estalviadors o creditors, sinó que ho és el conjunt de la societat.

L’impacte social positiu de les entitats financeres ètiques arriba per dues vies paral·leles:

  • Recolza projectes que tenen efectes de millora en el seu entorn o en la comunitat que els acull: Efecte directe de l’activitat finançada.
  • Ofereix una alternativa al sistema financer tradicional. Amplia el ventall de possibilitats ofertes a les persones i entitats que tenen estalvis i l’enriqueix perquè l’alternativa que ofereix s’assenta sobre la premisses i objectius en sintonia amb la seva manera de pensar.

Per tant les finances ètiques proporcionen:

  • vies perquè els estalvis de la gent que vol afavorir l’economia social arribin fins a aquests projectes.
  • vies per tal que els inversors prenguin decisions actives respecte a la destinació dels seus diners, promovent la participació.