APS en l’àmbit de les finances ètiques

Qué es l’APS?

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que facilita el desenvolupament personal dels joves a través de l’adquisició i la pràctica de coneixements, competències i valors i de la cooperació.

L’Aprenentatge Servei (APS) és una metodologia educativa que implica una primera fase formativa (Aprenentatge) i una segona fase de «retorn» a la societat (Servei) per part dels i les alumnes a través d’activitats de voluntariat molt diverses.

Què son les finances ètiques?

Les finances ètiques són aquelles que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals. Incorporar l’ètica en el conjunt del procés del finançament significa que els estalviadors exerceixen el seu dret a saber on s’inverteixen els seus estalvis i les entitats financeres inverteixen només en projectes amb contingut social i mediambiental i a la vegada faciliten l’accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment n’han estat exclosos.

Què proposem?

Desde FETS-Finançament ètic i solidari fa anys que impulsem el desenvolupament de projectes d’aprenentatge servei en l’àmbit de les finances ètiques.

Actualment, hi ha un ampli acord que l’educació va més enllà de l’escola i que l’adquisició de determinats coneixements i competències requereix de l’entorn social en el seu conjunt.

Per això és necessari promoure entre les institucions, les entitats i els agents socials un estil educatiu vivencial, cívic, i amb espírit crític.

Volem  apropar als joves a les entitats de finances ètiques treballen per obtenir beneficis socials finançant activitats econòmiques que tinguin un impacte social positiu.

¿Quines activitats es poden realitzar?

Fase d’aprenentatge

  • Visites guiades a FETS i Grup Ecos
  • Visites guiades a projectes finançats
  • Xerrades i Tallers
  • Activitats guiades a la Guia didàctica Que els teus diners pensin com tu
  • Propostes i recursos disponibles (properament) al banc de recursos de la RedEFES (Xarxa per una Educació en Finances Ètiques i Solidàries)

Activitats de servei 

  • Difusió de les finances ètiques amb el disseny i la creació per part del propi alumnat d’un punt de difusió i d’informació al centre: elecció del nom, logotip, eslògan, imatge, creació (física) de l’espai, disseny i elaboració de materials de difusió, etc.
  • Organització i realització de xerrades i/o tallers a alumnes d’altres centres educatius del barri, famílies i comunitat educativa, etc: el propi alumnat dissenya els continguts i la difusió de la xerrada o taller.
  • Participació a esdeveniments (Fira, Mercat, altres…) amb estand propi per a la difusió de les finances ètiques
  • Assessorament sobre els criteris ètics i socials de les finances ètiques i la inclusió d’aquests en projectes d’emprenedoria

Vols conèixer alguns exemples?
Vols conèixer algunes experiències educatives?

Centre Tècnico-Professional Xavier

Aquest projecte pretén difondre les finances ètiques a través d’una proposta d’APS que implica que l’alumnat del Cicle Formatiu d’Administració i Finances del Centre Tècnico-Professional Xavier, després d’un procés d’aprenentatge, dissenyin una campanya de sensibilització (activitat de servei) adreçada a diferents centres educatius propers i a diversos espais públics del barri i la ciutat. Es vol incrementar la sensibilització ciutadana barcelonina (estudiants dels centres i llurs famílies, visitants dels espais públics on es portarà la campanya) envers les finances ètiques i solidàries, que són una alternativa per a exercir un consum més responsable i sostenible, en aquest cas, dels diners.
Més informació

Ceprat

Aquest projecte d’ApS s’ha basat a aprofitar la creativitat i coneixements del cicle formatiu de màrqueting del centre per fer un encàrrec de  material gràfic sobre les finances ètiques, amb l’objectiu d’apropar-les a un públic jove.
Més informació

Miquel Biada

En el projecte Biabanca, alumnes d’Educació Secundària i de Cicle Mitjà de Gestió Administrativa van fer un assessorament financer a companys/as que havien de realitzar un pla d’empresa. Un exemple d’ajuda entre iguals i aprenentatges relacionats amb les finances ètiques.
Més informació

 

Què s’ha de fer per participar?