Què fan les entitats financeres amb els nostres diners?

Quan anem a una entitat financera els nostres diners es dipositen en comptes corrents, llibretes d’estalvi, dipòsits a termini, títols d’estat, accions, plans de pensions, fons d’inversió, assegurances de vida-estalvi etc.

Les entitats financeres inverteixen els nostres diners en: préstecs, crèdits, descomptes, leasing, factoring, renting o a la borsa amb l’objectiu d’obtenir la màxima rendibilitat econòmica.

Degut a que l’objectiu primordial és el de la rendibilitat econòmica els tipus d’inversions que es portin a terme es basaran únicament en aquest criteri sense importar quin tipus d’activitat productiva, financera o especulativa s’estigui finançant.

Així, amb els nostres diners podem acabar finançant empreses el funcionament  i activitats de les quals no sigui coherent amb el nostre sistema de valors.

És probable que ens agradés més dipositar els nostres estalvis a entitats financeres que ens assegurin que els destinaran a projectes que siguin coherents amb el nostre sistema de valors ètics i que contribueixin al nostre progrés social i ambiental. En definitiva, inversions amb un impacte social positiu.