Actualitat

CATEGORIES

Notícies
7 gener 2009

ESTALVIS ÈTICS……

Banca ètica és un concepte de banc que està adquirint molts adeptes. Engloba aquelles entitats financeres que tenen com a objectiu prioritari finançar activitats amb un impacte social beneficiós i positiu i, alhora, obtenir beneficis econòmics. Es tracta d’entitats sotmeses a les directrius de supervisió dels bancs centrals i de les autoritats dels mercats financers dels països on actuen, igual que la banca tradicional.

Notícia publicada al Diari Avui, del 7 de gener de 2009

Llegir la notícia