Històries darrera les dades: Algunes realitats finançades

Presentem el nou document “Històries darrera de les dades: algunes realitats finançades”. Amb aquest suplement especial del Baròmetre de les finances ètiques i solidàries 2020 es mostren alguns dels projectes finançats per sectors: mediambiental, social i cultural.

El Baròmetre és un informe que fa una radiografia anual de l’evolució de les finances ètiques i solidàries a tot l’Estat. En aquesta edició s’han analitzat les dades relatives, entre d’altres, als préstecs concedits per les entitats financeres bancàries i parabancàries endiferents àmbits, com el mediambiental, el social i el cultural.

L’any 2020, el crèdit concedit va créixer un 16% respecte l’any anterior, fins a arribar a un nou màxim històric de 1720milions d’euros.
Com indiquen els números, les finances ètiques han concedit més crèdit que mai perdonar suport a les iniciatives transformadores en un moment de dificultat econòmica,mostrant la seva vocació d’estar al servei de l’economia real i transformadora.

A la llum d’aquestes xifres, des de l’Observatori de les Finances Ètiques hem volgut donar més visibilitat a les realitats finançades, seleccionant aquesta mostra de projectes segons els diferents sectors i seguint la mateixa classificació per àmbits que fa any rere any el Baròmetre.

Confiem que aquest suplement pugui fer-se de forma periòdica per complementar les dades de l’edició anual del Baròmetre, i progressivament anant incorporant altres einesque mostren quina és la contribució de les finances ètiques a la transformació social, a través del finançament d’iniciatives amb un impacte social i ambiental positius.

Descarrega el Suplement.