Actualitat

CATEGORIES

Notícies
5 febrer 2009

IU-ICV PLANTEJA AL CONGRÉS RECUPERAR LA BANCA PÚBLICA

Entre altres coses plantegen que s’enforteixi el caràcter públic de les caixes d’estalvi i que la nova norma que reclamen al Govern integri a les institucions que puguin ser nacionalitzades i reguli el paper i representació de les participacions públiques en institucions financeres privades. També demanen que es potenciï un marc legislatiu per al desenvolupament de la Banca Ètica a Espanya.

Notícia d’Europa Press

Llegir la notícia