Joc on line “El preu dels diners”

preu memory bEs tracta d’un joc educatiu sobre finances ètiques i solidàries per jugar on ligne (suport web). És una eina que arriba molt fàcilment a tots els centres educatius i que els permet treballar les finances ètiques en el moment que creguin convenient i que millor s’adapti a la programació del curs.

+info: fets@fets.org