Actualitat

CATEGORIES

Notícies
6 novembre 2008

Jornada de debat

Finances ètiques i inversió socialment responsable

25 de novembre – Pati Manning de Barcelona.

L’Observatori de les Finances Ètiques, d’acord amb la seva voluntat d’acostar tots els actors que persegueixen el creixement de l’ètica, la responsabilitat o la transparència al món financer, us proposa participar en un diàleg constructiu.

Inversió Socialment Responsable i Finances Ètiques es troben sovint proposant a la nostra societat la introducció de diferents criteris a l’hora de gestionar les seves inversions o els seus estalvis. Malgrat tot, els missatges adreçats a la societat no sempre són prou clars i els actors del sector sovint generem confusió en les nostres propostes.

Des de l’Observatori de les Finances Ètiques volem contribuir a donar una major transparència a la nostra oferta. Per això ens sembla que la definició de les fronteres d’aquests conceptes pot ser la base per encetar un diàleg entre els actors d’ambdós àmbits i contribuir a enviar un missatge més clar i transparent a la nostra societat.

I tot això, convençuts que en el camí de delimitar conceptes i espais, similituds i diferències, complicitats i divergències… trobarem estratègies conjuntes que ens permetin créixer.

El moment actual sembla propici i l’hauríem de saber aprofitar.

Programa de les jornades

Hem demanat a diversos actors del sector que en donin la seva resposta a les següents preguntes:

1. Quines diferències i similituds observes entre la ISR i les finances ètiques?

2. Establiries fronteres entre conceptes? Quines?

3. Quines possibles estratègies conjuntes de creixement identifiques?

4. Creus que la ISR i les finances ètiques són una bona resposta davant de l’actual crisi financera? Per què?

Les jornades s’estructuran en cinc taules i les persones i entitats que hi assisteixin aniran apareixent periòdicament en aquest programa.

Confirmeu la vostra asistència a fets@fets.org o al 93.368.84.81

Programació horària:

09:00 Benvinguda i inscripcions

09:20 Presentació de la jornada
– Neus Gómez, Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.
– Jordi Marí, Director de FETS, finançament ètic i solidari.

09:30 Entitats de finances ètiques
– Nuria del Río, Membre del Consell Rector de Coop 57, Cooperativa de Serveis Financers.
– Róderick Egal, Delegat a Espanya del Groupe Crédit Coopératif.
– Peru Sasia, Director del Projecte FIARE
– Jordi Via, Director d’ARÇ Cooperativa.
– Joan Antoni Melé, Director territorial per Catalunya i Balears de Triodos Bank.
– David Díaz, Coordinador d’Oikocredit Catalunya.

11:00 Pausa Cafè

11:30 Entitats del tercer sector vinculades a la ISR
– David Camps, Responsable de Captació de Fons d’Intermon Oxfam.
– Beatriz Fernández, Coordinadora de RSC i Inversió Socialment Responsable d’Economistas sin fronteras.
– Víctor Maeso, Tècnic de Campanya de Finances Ètiques de Setem.
– Pere Ortega, Investigador del Centre d’estudis per a la pau JM Delàs. Justícia i Pau.

13:00 Entitats financeres
– Antoni Ballabriga, Director de Responsabilitat i Reputació Corporativa. Comunicació i imatge del BBVA.
– Ana Rivero, Directora d’Estrategia i Asset Allocation de Santander Asset Management. Grupo Santander.
– Antoni Pons, Membre del comitè ètic de Colonya, Caixa de Pollença.
– Ana Giménez, Responsable d’Institucions i Col·lectius a Catalunya de Caja Navarra.
– Àngel Font, Director d’inclusió social de l’Obra Social de Caixa Catalunya.

14:30 Temps per dinar

16:30 Experts i investigadors.
– Cristina de la Cruz, Aula de ética de la Universidad de DEUSTO.
– Giovanni Acquati, Membre de la Junta Directiva d’INAISE, International Association of Investors in the Social Economy.
– María Ángeles Fernández, Catedrática de la Universitat Jaume I de Castelló. Departament de Finances i Comptabilitat.
– Narcís Sánchez, Coordinador de l’Observatori de les Finances Ètiques

18:00 Representants polítics
– Antoni Comín, Diputat al Parlament PSC-CpC
– Dolors Camats, Diputada al Parlament ICV-EUiA
– Marta Llorens, Diputada al Parlament CiU
– M.Àngels Cabasés, Diputada al Parlament ERC

19:30 Cloenda
– David Minoves, Director General de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària de la Generalitat de Catalunya.
– Jordi Marí, Director de FETS, finançament ètic i solidari.