Jornades

Jornades

Per difondre i transmetre continguts, FETS ha organitzat al llarg dels anys, diverses jornades sobre les dimensions de les finances ètiques i els seus àmbits d’actuació. Aqui trobaràs informació i enllaços sobre les jornades de comerç just i finances ètiques que FETS ha anat organitzant.

L’impacte de les Finances al Sud (2011)

Programa Jornades L’impacte de les Finances al Sud

Jornada Finances Ètiques i Cultura de Pau (2010)

Programa Jornades Finances Ètiques i Cultura de Pau

Finances ètiques i Inversió Socialment responsable (2008)

Programa Jornades Ètiques i Inversió Socialment Responsable (CAT)

Programa Jornadas Éticas e Inversión Socialmente Responsable (ESP)

El paper de les administracions públiques en l’impuls de la banca ètica (2008)

Programa Jornades El paper de les administracions públiques en l’impuls de la banca ètica (CAT)

Programa Jornadas El papel de las administraciones públicas en el impulso de la banca ética (ESP)

Jornades de Comerç Just i Finances Ètiques (2006)

Programa Jornades Comerç Just i Finances Ètiques

Jornades Microcrèdits i Banca Ètica (2005)

Programa Jornades Microcrèdit i Banca Ètica (tríptic interior) Programa Jornades Microcrèdit i Banca Ètica (tríptic exterior)