Actualitat

CATEGORIES

Notícies
17 maig 2022

La banca ètica europea es reuneix a Barcelona per reflexionar sobre els seus reptes de futur i reivindicar el paper de suport a l’economia social

 La banca ètica europea es reunirà a  Barcelona el pròxim 23 de maig per reflexionar sobre com afrontar els reptes de  futur del sector i continuar donant suport a projectes transformadors davant el  canviant context econòmic actual. El sector, representat per la Federació  Europea de Bancs i Financers Ètics i Alternatius (FEBEA), que agrupa una  trentena d’institucions financeres de 17 països europeus, es trobarà en la seva  conferència anual que posarà l’accent en el paper de suport a l’economia social  europea. La trobada es durà a terme sota l’organització de la Fundació  Finances Ètiques i Fiare Banca Ètica. 

L’acte, que serà inaugurat pel president de FEBEA Pedro M. Sasia, la presidenta del Grup Banca Etica Anna Fasano, i l’alcaldessa de Barcelona Ada  Colau, reflexionarà “sobre els reptes a què s’enfronten els actors de les  finances ètiques en el canviant context social i polític i el seu paper de suport a  l’economia social europea”. Amb el nom de “Més enllà del crèdit: El treball de  les finances ètiques amb l’Economia Social per a un creixement inclusiu i  mediambientalment sostenible”, aplegarà a les instal·lacions de Barcelona  Activa uns 100 professionals del sector de països com França, Bèlgica, Suïssa,  Irlanda, el Regne Unit, Grècia, Noruega, etc. 

La conferència inclou diverses taules rodones on es parlarà, entre altres, del  suport de les polítiques públiques a l’economia social i les finances ètiques i  d’eines de finançament innovadores o bones pràctiques en eines no financeres  que van més enllà del crèdit. Hi intervindran la directora general del Treball  Autònom, l’Economia Social i la Responsabilitat Social de les Empreses,  Maravillas Espín; la directora de Treball, Assumptes Socials i Inclusió de la  Comissió Europea Ruth Paternan a través de videoconferència; el president de  la Fundació Finances Étiques, Carlos Askunce; el president de la  Confederación Española Empresarial Española de la Economía Social  (CEPES) Juan Antonio Pedreño; i el secretari general de FEBEA Daniel  Sorrosal, entre altres. 

Les finances ètiques creixen 

Les últimes xifres recollides per diversos estudis posen de manifest el  creixement de les finances ètiques els últims anys. Les entitats del sector han  concedit “més crèdit que mai per donar suport a les iniciatives transformadores en un moment de dificultat econòmica”, com constata l’últim Baròmetre de les  Finances Ètiques que n’avalua l’evolució a l’Estat. L’informe xifra en 2.450  milions d’euros l’estalvi ètic; 1.720 milions d’euros els préstecs concedits per a  projectes transformadors; i prop de 190.000 persones el nombre d’usuaris de  finances ètiques. Unes dades que corrobora el Quart Informe “Les finances  ètiques i sostenibles a Europa”, publicat per Fundació Finances Ètiques i  Fondazione Finanza Etica, i que afirma que “proporcionalment, aquestes  entitats financeres concedeixen més crèdits i ofereixen més comptes corrents i  depòsits que la banca convencional”. L’estudi subratlla que en els darrers 10  anys “els bancs ètics i sostenibles han rendit el doble que el sistema bancari  europeu, amb una rendibilitat mitjana anual del 5,31% davant del 2,37%”, un  fenomen que també s’ha donat en “els actius, dipòsits, préstecs i el patrimoni  net dels bancs ètics que han crescut un percentatge proper al 10% anual  davant del +0,41% anual de la resta de bancs europeus”. L’informe diferencia  entre “dos models bancaris profundament diferents: els ètics fan la funció  d’intermediació esperada per un banc, reunint dipòsits i concedint préstecs,  mentre que les altres entitats financeres es dediquen molt més a altres  activitats (inversions en valors, serveis financers, etc.).