La crisi deriva negoci i sobretot clientela cap a la banca ètica

  • Rebuig, el desengany dels usuaris envers bancs i caixes els canalitza cap a fórmules alternatives, tot i que amb volums petits.
  • Opcions, la banca ètica es va fent un lloc en el mercat, tot i que el catàleg de productes frena l’arribada al gran públic.
  • Majoria, De moment el gros del crèdit es destina al Tercer Sector.

Article de Marga Moreno publicat a El Punt

110606 El Punt- La crisi deriva negoci i clientela cap a la banca ètica