Actualitat

CATEGORIES

Notícies
5 novembre 2008

LA POBRESA I LA DESIGUALTAT NO VAN DISMINUIR EN L’ÚLTIMA DÈCADA MALGRAT EL CREIXEMENT ECONÒMIC

informe_foessa.jpgLa Fundació FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) assenyala que una de les causes d’aquesta situació és la debilitat del sistema de prestacions socials.

La pobresa i les desigualtats no van disminuir en la darrera dècada a Espanya malgrat el creixement econòmic, segons es desprèn del ‘VI Informe FOESSA sobre Exclusió i Desenvolupament Social a Espanya 2008’ presentat a Madrid i en el que es fa una radiografia de la realitat social del nostre país entre 1994 i 2007.

Llegir l’article