Actualitat

CATEGORIES

Notícies
2 abril 2020

Les finances ètiques davant del context actual

Ens trobem davant d’un context d’emergència sanitària les conseqüències de la qual són difícils de preveure tant a nivell econòmic con social. És una situació excepcionalment nova, però les finances ètiques, més que mai, reivindiquen la necessitat de posar la vida i les persones al centre. D’una banda i, per garantir una resposta ràpida i sòlida, se estan prenent les mesures sanitàries necessàries, amb l’objectiu comú de frenar els nivells de contagi. De l’altra, les finances ètiques estan desenvolupant eines per donar suport a les entitats i persones amb dificultats econòmiques provocades per la crisi, que necessitaran finançament.

MESURES DE PREVENCIÓ

Les finances ètiques han posat les necessitats i la salut de les persones treballadores i clientes com a màxima prioritat. Per aquest motiu, i seguint les directrius de prevenció de les autoritats sanitàries, han pres mesures per minimitzar l’exposició al risc de les diferents persones implicades. Mentre duri aquesta situació, les entitats estan mantenint tots els serveis per tal que es pugui operar amb normalitat a través dels canals digitals i telèfon. També l’atenció personal s’ha reduït només per a casos excepcionals i urgents.

De moment totes aquestes mesures tenen vigència fins el 12 d’abril, però les diferents entitats les van actualitzant a la vegada que informant a través dels seus canals habituals (Web i xarxes socials)

Us podeu informar de les mesures adoptades per cada entitat aquí:
Coop57   Fiare Banca Etica   Oikocredit   Triodos

SUPORT A L’ECONOMIA REAL

El compromís de les finances ètiques amb l’economia social i solidària es concreta en la participació i el desenvolupament local sostenible i comunitari del territori, a partir de la implicació a les xarxes i de la cooperació amb altres organitzacions del teixit social i econòmic proper, dintre del mateix àmbit geogràfic.

Encara que l’economia social patirà igualment les conseqüències del descens d’activitat econòmica, la cultura cooperativa d’aquestes empreses fa que hi hagi més interès i voluntat per protegir la situació de les persones treballadores i trobar solucions mitjançant fons de solidaritat, caixes de resistència, altres iniciatives similars de suport mutu, o a través de les finances ètiques.

És important el paper de les finances ètiques en aquest context, ja que el seu suport a l’economia real serà substancial per al futur de moltes iniciatives. El seu rol en els propers mesos serà seguir donant suport a les persones, als col•lectius, a les organitzacions i a les empreses que al costat de les finances ètiques, han desenvolupat nous models de producció i de consum

chi-m-uQ4SclSUf-4-unsplashb

REFLEXIONS PER AL FUTUR

És un bon moment per generar canvis i aprenentatges que esperem augmentin el sentit de comunitat, i es teixeixin xarxes que transitin cap a la transformació social on les nostres decisions financeres posin d’una vegada les persones i el medi ambient al centre i siguin eines de recolzament i suport mutu, sobretot per als col•lectius més vulnerables.

La pandèmia és un punt d’inflexió a partir del qual esperem que l’economia. les finances i la ciutadania en general n’extreguin algunes reflexions per al futur. Com escriu Iolanda Fresnillo al seu article de La Directa: “ens ha de permetre identificar les causes profundes de la crisi que afronta el capitalisme i a la vegada cercar repostes en profunditat”. I com diu Laura Solé de la revista Opcions: “ ès un bon moment per repensar les maneres de producció i consum i veure què en podem aprendre de tot això”