Actualitat

CATEGORIES

Notícies
28 abril 2023

L’economia social i solidària avença també en reconeixement institucional

La realitat avança a ritme vertiginós, i a mesura que se succeeixen les crisis i els escenaris abans inimaginables, l’economia social i solidària també intenta no quedar-se enrere adaptant-se, creixent i transformant-se per donar resposta a aquests nous reptes. I amb aquest creixement arriba el reconeixement institucional, que pren diverses formes, que el portal ValorSocial ha recollit en aquest article. Des de la resolució aprovada a Nacions Unides fins a la llei catalana que recentment ha entrat a tràmit al CTESC, aquestes setmanes els focus estan a l’avantprojecte Ley Integral de la Economía Social y a la Estrategia Española de Economía Social, aprovat pel Consell de Ministres el passat 28 d’abril.

Des de la xarxa estatal REAS-Red de Redes, de la qual formem part, han publicat aquesta valoració a El Salto, on destaquen el valor de comptar amb un reconeixement propi, una norma que ajudi a clarificar a què ens referim quan parlem d’Economia Social, així com els avenços que suposa la llei com són els criteris establerts pels programes d’inserció laboral. L’escrit també recull algunes mancances, com és un necessari major impuls de la contractació pública responsable o un paper més actiu del sector en la coproducció de polítiques públic-comunitàries.