Les finances ètiques a les entitats i empreses

El proper dijous tindrà lloc una jornada informativa per a entitats i organitzacions de Barcelona, especialment per a les entitats signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i els seus membres.

L’acte compta amb la col•laboració de FETS i pretén oferir una visió àmplia de les diferents opcions de finançament i estalvi ètic amb existents a Barcelona, ja que és un dels centres d’interès expressat a la segona convenció de signants.

Programa:

18h

Presentació breu sobre les finances ètiques per part de FETS

Presentació de deu minuts de cada una de les quatre entitats

-Oikocredit Catalunya

-Coop57

-Triodos Bank

-Fiare

19h

Distribució de les iniciatives presentades en 4 corners i rotació dels ponents a fi de resoldre els dubtes més concrets i operatius sobre cada entitat.

Informació i inscripcions. Sessió gratuïta amb places limitades. Hi són convidades totes les organitzacions de la ciutat de Barcelona, amb preferència per als membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat i els signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Inscripcions per telèfon, correu electrònic o personalment a la Secretaria de l’Agenda 21 (c. Nil Fabra, 20, tel. 93 256 25 93, agenda21@bcn.cat). Cal indicar el nom i cognom de la persona que s’inscriu i l’organització a la qual pertany.

Lloc: Sala Àgora Catalunya (Pl. Catalunya 9, 4t 2a)

Dia: Dijous 17 de novembre