Actualitat

CATEGORIES

Notícies
14 novembre 2021

Les primes de les assegurances ètiques representen el 2,71% del total a Espanya l’any 2020

Les dades presentades per l’Observatori de les Finances Ètiques mostren que el sector assegurador ètic gestiona prop de 4,4milions de pòlisses amb un volum de primes superior als 1.630 milions d’euros

Ha tingut lloc la presentació pública del Baròmetre de les Finances ètiques i Solidaries 2020, que mostra l’evolució del sector bancari, parabancari i assegurador ètic i solidari a l’estat espanyol durant l’any 2020.

Des de l’Observatori s’ha destacat la importància de les entitats de finances ètiques el mateix any on s’ha produït una crisi sanitària sense precedents amb grans impactes socials i econòmics.  Novament, s’ha posat de manifest que davant d’aquest context de dificultats les entitats bancàries, parabancàries i d’assegurances ètiques i solidàries han donat una resposta a l’alçada de les circumstàncies.

Específicament, les entitats d’assegurances ètiques han adoptat mesures per pal·liar les conseqüències econòmiques i, gràcies al servei que donen, han esmorteït l’impacte econòmic de la pandèmia.

Les dades presentades en el Baròmetre de les Finances Ètiques referents a les assegurances ètiques els conformen les entitats que han obtingut el Segell EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) d’assegurances ètiques. D’aquesta manera es vol donar major visibilitat al sector assegurador ètic dins el mon de les finances ètiques i, per aquest motiu, s’han ampliat la secció d’assegurances ètiques amb nous indicadors.

Recordem que aquest segell d’assegurances ètiques valora el comportament ètic únicament de les entitats del sector assegurador a partir de posar en valor la gestió ètica de l’organitza

ció pel què fa a les inversions, la responsabilitat social i el foment de la sostenibilitat social, ambiental i la transparència.

L’any 2020, el Baròmetre mostra que les assegurances ètiques han gestionat un volum de primes de 1.632.043.399 euros, fet que suposa un 2,71% del volum de primes total a Espanya.

Per primera vegada, s’ha mostrat l’estructura de les inversions realitzades per les assegurances ètiques, que gestionen més de  3.200 milions d’euros sota uns criteris d’inversions ètiques i responsables o estan en processos d’incorporació dels mateixos. D’aquest apartat, s’ha destacat el gairebé nul percentatge d’inversions en renda variable amb un 0,43%

En relació al volum de pòlisses, les entitats asseguradores i mutualitats registrades pel Segell EthSI han gestionat prop de 4,4 milions de pòlisses durant l’any 2020, tenen prop del 30% de dones en càrrecs directius i la forquilla salarial és inferior a 1 a 8.

Dins les assegurances ètiques però centrant-nos en la mediació d’assegurances, l’informe mostra que les corredories ètiques tenen un volum de primes intercedides proper als 14 milions de euros i més de 24.000 pòlisses gestionades. Aquí s’ha mostrat com el percentatges de dones en càrrecs directius està al voltant del 55% i la forquilla salarial de les corredories ètiques és inferior a 1 a 4

El coordinador del Segell EthSI destaca del 2020 “les assegurances ètiques han facilitat, promogut i aplicat mesures per reduir l’impacte econòmic a les persones i entitats, de la mateixa manera que s’han implicat en iniciatives de la societat civil per combatre la pandèmia”. També ha destacat “la consolidació d’unes assegurances ètiques i solidàries que van adquirint un pes més gran dins l’àmbit assegurador”

Les entitats que estaven registrades al Segell EthSI i que han format part d’aquest informe són les asseguradores del Grupo ACM España Atlantis y AgrupacióReale Seguros i Seguros Lagun Aro; las mútues de previsió social Mútuacat i Previsora General; i les corredories Arç CooperativaAssenurNortlanSeryes i Social Partners.

Baròmetre interactiu en castellano i català.

Baròmetre en pdf en castellano i català.