Actualitat

CATEGORIES

Notícies
3 març 2009

NEIX EL PRIMER SEGELL EUROPEU DE QUALITAT DE GESTIÓ ÈTICA I SOLIDÀRIA PER A EMPRESES ASSEGURADORES

ethsi.gif

Barcelona, 3 de març de 2009 – L’Observatori de les Finances Ètiques de FETS (Finançament Ètic i Solidari), ha presentat avui el primer segell europeu de qualitat i gestió ètica i solidària per a empreses asseguradores, EthSI (Ethical and Solidarity based Insuranced).

presentaci_ethsi_024_reduida.jpgEl sector assegurador és un dels més significatius inversors del sistema financer mundial i també està exposat a la situació de crisi econòmica. Segons dades de ICEA, les inversions de les entitats asseguradores espanyoles el 2007 sumaven al voltant del 169.000 milions d’euros. Ara, més que mai, es fa necessari garantir uns valors ètics i solidaris en els seus productes, que tenen a veure directament amb les preocupacions dels ciutadans. Segons dades del sector, les asseguradores a Espanya van ingressar per primes durant el 2008 prop de 59.000 milions d’euros, mostrant una evolució millor que d’altres sectors financers. 

L’EthSI és un distintiu que garanteix la qualitat de la gestió que fan companyies asseguradores, brokers d’assegurances i corredories, entre altres, en avaluar si s’ajusten a un comportament ètic dins de la seva organització, amb els productes que ofereixin i amb les inversions que fan amb els diners que la ciutadania els confia.

Criteris com la responsabilitat social, la inversió socialment responsable, el tipus legal societari escollit, la transparència, la sostenibilitat mediambiental o la vinculació a l’economia social són alguns dels aspectes analitzats. En aquest sentit, la comercialització del producte s’ha de realitzar també a través de gestors (agents, corredories, brokers), registrats i avaluats per l’Observatori sota aquests criteris. Es tracta, doncs, de certificar l’adopció d’aquests criteris de manera que s’asseguri la transparència del mercat de les assegurances i faciliti als usuaris una eina per escollir el producte que més s’ajusti als seus valors.

La recollida de sol•licituds per obtenir l’EthSI estarà sempre oberta i han de ser presentats per companyies que vulguin estar registrades a l’Observatori de les Finances Ètiques i Solidàries. Els membres del comitè avaluador independent, que es reunirà dos cops l’any, seran els encarregats d’aprovar les certificacions sol•licitades, després de la corresponent anàlisi i proposta elaborada pel OFE. Les reunions del comitè avaluador es faran cap al maig/juny la primera i al quart trimestre la segona.

El comitè avaluador de l’EthSI està format per Antoni Lacueva (Formatec); Xavier Gallofré (Gedi, Grup Cooperatiu Consop); Róderick Égal (Crédit Coopératif); Enrique del Río (Proempleo. Membre de la Red de economia alternativa y solidária -Reas-); Antoni Pons (Fundació Deixalles, membre del Comitè Ètic de Colonya Caixa de Pollença); Jordi Garcia (L’apostrof, membre de la Xarxa d’economia solidària); Marta Rovira (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament); Pau Vidal (Observatori del Tercer Sector); Jesús Carrión (Observatori del Deute en la Globalització); Joaquim Sicilia (Abacus); Pepa Muñoz (presidenta de la Confederació de Cooperatives de Catalunya) i Arcadi Oliveres (president de Justícia i Pau).

Ethsi_dossier