Actualitat

CATEGORIES

Notícies
28 novembre 2021

Nou Papers de l’Observatori: Guia per a la contractació pública de serveis financers ètics i solidaris

Presentem els Papers de l’Observatori mº 10: Una Guia per a la contractació pública de serveis financer ètics i solidari.

La compra i la contractació públiques responsables són un aspecte estratègic de la gestió dels recursos públics que ha incrementat la notorietat els darrers anys. En aquest informe analitzem el rol de la contractació pública com a eina per impulsar les finances ètiques a Catalunya. L’objectiu és facilitar als responsables de formular la contractació pública de les administracions públiques la contractació d’entitats de finances ètiques per a serveis financers.

Convé llegir tant els resultats de l’informe com les propostes en el context actual, en què la transparència de la contractació pública en l’àmbit financer té les seves limitacions, i en què encara existeixen poques experiències en la contractació responsable de serveis financers.

Descarrega la Guia per a la contractació pública de serveis financers ètics i solidaris