Actualitat

CATEGORIES

Notícies
8 abril 2021

Nou Papers de l’Observatori: la mesura de l’impacte de les finances ètiques

L’Observatori de les Finances Ètiques de FETS publica un nou Papers de l’Observatori. Aquesta col·lecció es va iniciar l’any 2007 i busca apropar la realitat de les finances ètiques en totes les seves vessants i fer-la més entenedora i propera. Des de llavors, s’han realitzat publicacions relacionades amb les assegurances ètiques, els principis de les finances ètiques, la moneda social, l’exclusió financera i els microcrèdits, entre d’altres. Tots ells realitzats per entitats i/o persones expertes en la matèria que es volia analitzar.

Aquesta nova publicació és la número 9 i es centra en la mesura de l’impacte dels projectes finançats per les entitats de finances ètiques. Cal destacar que la mesura de esdevé cada cop més necessària en un sector com el financer, on les campanyes de greenwashing i socialwashing (neteja d’imatge) dels bancs convencionals són una realitat creixent, i cal donar, per tant, visibilitat a aquelles entitats financeres que únicament tenen un impacte social i ambiental positiu.

Amb aquesta nova publicació, des de FETS es vol donar un nou impuls a la col·lecció Papers de l’Observatori en línia amb el pla estratègic de l’entitat i generar noves publicacions que ampliïn, actualitzin i complementin les publicacions existents.