Observatori

Què és l’Observatori de les Finances Ètiques?

L’observatori vol esdevenir un espai de trobada dels diferents actors del sistema financer ètic de l’Estat, promogut i coordinat des de FETS, que es dediqui bàsicament a l’observació, anàlisi i elaboració d’estudis, tant puntuals com periòdics, de la realitat de les finances ètiques i del seu impacte en la realitat socioeconòmica catalana i espanyola.
Tanmateix vol participar activament, en coordinació amb d’altres entitats similars, en la creació d’un espai comú europeu.

Què fa l’Observatori?

L’observatori es dedica a analitzar el sistema financer ètic i solidari de l’Estat Espanyol, fent valer criteris d’objectivitat i rigor.

La seva tasca consisteix en informar sobre les iniciatives d’inversió socialment responsable a nivell nacional i internacional, donant-les a conèixer a la societat civil, i a altres entitats financeres.

Alhora, fomenta els intercanvis entre els actors del sistema financer ètic i solidari de l’Estat, i valora l’impacte d’aquest sector sobre l’àmbit socioeconòmic.

L’observatori desenvolupa els següents projectes:

  • Papers de l’observatori
  • Fitxes informatives d’entitats i productes.
  • Informe annual sobre les finances ètiques (baròmetre).
  • Centre de documentació.
  • Web.
  • Tallers de formació.
  • Segell europeu d’assegurances ètiques i solidàries (EthSI)
  • Segell europeu de finances ètiques i solidàries.