Baròmetre

El Baròmetre fa una radiografia del sector de les finances ètiques i solidàries a Espanya i de la seva evolució des de 2008.

El Baròmetre neix amb la voluntat de mostrar la realitat de les finances ètiques amb un format senzill, integrador i rigorós. Vol ser una eina per fer accessible informació actualitzada del sector a totes aquelles persones i entitats que hi estiguin interessades. Visibilitzar les dades agregades de tots els àmbits que integren les finances ètiques és necessari per tenir una visió global i veure’n l’evolució dels últims anys.