Centre de documentació

El Centre recull materials en diversos formats relacionats amb les finances ètiques i els posa a l’abast de tothom que els vulgui consultar i utilitzar.

Sistematització Trobada Economies Feministes i Finances Ètiques

ENTRA

Sistematización Encuentro Economias Feministas y Finanzas Éticas (2023)

ENTRA

Investment Requirements of a Low-Carbon World: Energy Supply Investment Ratios (2022)

Insurance companies’ responses to human rights abuses in the extractive industry (2021)

Guía banca ética y social y fondos para el emprendimiento social (2022)

Scorecard on Insurance, Fossil Fuels and the Climate Emergency (2022)

Financiación de la militarización y la guerra de fronteras en el Mediterraneo (2022)

Finètikas, estudi participatiu joves i finances ètiques (2021)

;ercat social i Finances Ètiques: Guia pràctica per ser una entitat amb un consum més responsable (2021)

Exposing the financial flows into illegal Israeli settlements (2022)

Risky Returns Nuclear weapon producers and their financiers (2022)

Banca bajo control, informe sobre la responsabilidad de la especulación alimentaria en el hambre y la pobreza. (2022)