Papers de l’Observatori

Col·lecció de recerques i estudis realitzats per l’Observatori de les Finances Ètiques que tracten diferents temes al voltant d’aquest àmbit. Amb els Papers volem generar un contingut rigorós i de qualitat per promoure la reflexió i el coneixement sobre les finances ètiques i solidàries.

11. Comerç Just i Finances Ètiques, reptes compartits

10. Guide for public contracting ethical and solidary financial services (Abstract)

9. La mesura de l’impacte dels projectes finançats per les entitats de finances ètiques

8. Exclusió financera i microcrèdits

7. Anàlisi qualitativa dels fons d’inversió socialment responsables

6. Moneda social

5. Una reflexió sobre principis ètics en el món de les finances

4. Jornada finances ètiques i cultura de pau

3. Assegurança ètica i solidaria

2. Una aproximació a les finances ètiques

1. Diagnòstic sobre l’interès del tercer sector i l’economia social