Actualitat

CATEGORIES

General, Notícies
7 març 2022

Oferta de feina – Tècnic/a de comunicació i sensibilització

FETS-Finançament Ètic i Solidari és una entitat de segon nivell formada per 33 entitats sòcies del món de les finances ètiques, l’economia social i solidària, l’educació, la solidaritat internacional i l’acció social que des de l’any 1999 promou les finances ètiques. Les principals línies d’actuació de FETS són l’educació, la formació i la divulgació de les finances ètiques i solidàries, així com l’anàlisi i l’impuls d’eines per potenciar les finances i les assegurances ètiques a través de l’Observatori.

Busquem una persona tècnica de comunicació per incorporar-se a l’equip de FETS, actualment format per 4 persones. La persona seleccionada s’encarregarà de l’elaboració i el desplegament de l’estratègia de comunicació de l’entitat, lligada a les seves línies temàtiques, projectes i campanyes així com al seu Pla Estratègic 2020-2023.

A. FUNCIONS
● Participació en el disseny i el desplegament de les accions de comunicació i
sensibilització dels projectes en execució
● Definició i realització de l’estratègia comunicativa adreçada a la base social
(entitats sòcies) de FETS.
● Elaboració de continguts (articles, posts, etc.) i propostes comunicatives per a
la divulgació de les activitats
● Actualització i dinamització web i xarxes socials
● Relació amb els serveis externs de comunicació: empreses externes i persones
col·laboradores (disseny gràfic, producció de materials, etc.)
● Relacions amb mitjans de comunicació
● Implicació als grups de treball de comunicació vinculats a les campanyes, xarxes
i espais on FETS participa
● Suport per a la redacció i seguiment dels projectes finançats, elaboració
d’informes i justificacions

B. REQUISITS
● Formació universitària superior en ciències socials i/o de la comunicació o afins,
o bé experiència equivalent
● Experiència mínima demostrable d’almenys 3 anys en el disseny i la realització
de campanyes de comunicació/sensibilització en els àmbits temàtics vinculats a
l’economia social i solidària o d’altres àmbits vinculats a la Justícia Global
● Coneixement i compromís amb els àmbits vinculats a l’economia solidària i la
Justícia Global.
● Imprescindible molt bona expressió escrita i oral en català i castellà.

C. ES VALORARÀ
● Nivell D o C2 en català
● Capacitat de treball en xarxa i en equip.
● Experiència en l’àmbit de l’educació transformadora per a la justícia global.
● Formació complementària en temàtiques vinculades
● Coneixements i ús d’eines de disseny gràfic i producció audiovisual (Photoshop,
InDesign, Adobe Premiere …).
● Implicació activa a campanyes, xarxes i moviments socials
● Proactivitat i polivalència, capacitat analítica i de resolució de problemes,
empatia i capacitat comunicativa.
● Coneixements d’anglès

D. OFERIM
● Contracte de 35 hores setmanals per un any amb possibilitat de continuïtat.
● Remuneració segons taula salarial de l’entitat amb la categoria de tècnic/a
● Incorporació immediata.
● Possibilitat de flexibilitzar part de la jornada amb teletreball

Podeu enviar currículum i carta de motivació a fets@fets.org
Abans del 27 de març 2022
Contactarem amb les candidates pre-seleccionades per fer una entrevista