On obtenir finançament ètic a Catalunya?

A Catalunya, diverses entitats ofereixen finançament per a projectes socials, culturals i mediambientals, de manera exclusiva.

Es tracta d’entitats que recullen l’estalvi de moltes persones i d’altres recursos i els canalitzen cap a projectes que segueixen la seva política ètica i social.

Les finances ètiques inverteixen en projectes productius que tinguin un alt contingut social. És a dir, projectes i iniciatives que aportin un valor afegit al conjunt de la societat, en definitiva, que aportin un impacte social positiu.

En aquesta secció us convidem a conèixer les propostes i els productes de cada entitat.