Les finances ètiques, l’engranatge de les economies transformadores -FSMET 2020

El Fòrum Social Mundial d’Economies Transformadores (FSMET, #FSMET2020), que va tenir lloc de manera virtual del 25 al 29 de juny va servir per “acostar moviments socials i iniciatives que comparteixen la voluntat de posar al centre de l’economia a les persones i el medi ambient, i que lluitin per caminar cap a societats resilients i col•laboratives que construeixin i reforcin aliances i accions estratègiques a força de treballar conjuntament”. Les finances ètiques també van estar molt presents en diferents espais, activitats i trobades de debat.

cartel fsmet finanzas eticas

Es van dur a terme diverses activitats autoorganizadas i es va donar continuïtat a l’espai de confluència de les finances ètiques en el procés FSMET a través d’una trobada de diàleg que va comptar amb la participació de 35 organitzacions i xarxes d’àmbit nacional i internacional així com la presentació de les conclusions del diàleg i a l’acte de tancament del FSMET virtual.

Finances ètiques per a temps de pandèmia i crisi ecològica
En aquesta taula rodona es va abordar, amb casos concrets, l’important paper que juguen les finances ètiques a l’hora de fomentar una sortida a la crisi de la COVID que impulsi una transició ecològica socialment justa.

A la taula hi van participar:

Diàleg des de les finances ètiques i solidàries per a la construcció cap a un Pacte per les Economies Transformadores
Durant els dies del FSMET es va donar continuïtat a l’espai de confluència de les finances ètiques en el procés a través d’una trobada de Diàleg des de les finances ètiques i solidàries per a la construcció cap a un Pacte per les Economies Transformadores.

La trobada es va fer el 26 de juny i va comptar amb la participació de 35 organitzacions i xarxes d’àmbit nacional i internacional que van debatre sobre les finances ètiques i solidàries com engranatge de les economies transformadores

La moderació va ser duta a terme per Nina González Fdez-Argüelles coordinadora de FETS i per Jordi Ibáñez director de la Fundació Finances Ètiques. En el primer bloc d’anàlisi del context es va convidar a participar a lder Villegas, president INAISE, Peru Sasia, vicepresident de Fiare i de FEBEA, Alfons Bolado, representant de la Mesa de Finances Ètiques de REAS Xarxa de Xarxes (Espanya), Annika Cayrol, Coordinadora de serveis de la Xarxa FINANCITÉ (Bèlgica) i Sarah Perrier, responsable del segell FINANSOL (França).

Després d’aquest primer bloc d’anàlisi es va passar al de propostes per a abordar com les finances ètiques i solidàries poden contribuir a la transformació de les relacions i els fluxos del poder, del coneixement, de les relacions econòmiques i financeres, i de la naturalesa. És a dir, a les 4 dimensions de transformació plantejades en el marc del FSMET.

Reflexions entorn de l’actual model d’educació econòmica i alternatives proposades des de les finances ètiques i solidàries

La trobada, que es va celebrar el 29 de juny, va ser un espai de reflexió sobre el model d’educació econòmica actual on compartir les alternatives per a una educació econòmica crítica i plural des de les finances ètiques i solidàries. S’hi va covidar al conjunt de persones i organitzacions interessades a impulsar una educació econòmica transformadora, des d’entitats educatives, professorat, organitzacions juvenils fins a entitats de les finances ètiques i l’economia solidària. Va ser organitzat per les organitzacions impulsores de la RedEFES – Xarxa per una Educació en les Finances Ètiques i Solidàries– FETS – Finançament Ètic i Solidari, Fundació Finances Ètiques, Oikocredit Catalunya i Finantzaz Haratago, i en col•laboració amb la Campanya per un Currículum Global ECOSOL, REAS Euskadi i Edualter.

La trobada va ser una oportunitat per reflexionar i debatre sobre l’educació econòmica actual, sobre els enfocaments i les metodologies predominants a les aules. En la segona part es van plantejar les alternatives per a una educació econòmica crítica i plural visibilitzant i compartint experiències i recursos per impulsar l’educació en finances ètiques.

En la trobada van participar més de 50 persones, entre altres, entitats educatives, professorat, organitzacions juvenils fins a entitats de les finances ètiques i l’economia solidària.

Activisme accionarial

A l’espai “Activisme Accionarial. El seu malson”, es van compartir accions i campanyes realitzades amb aquest enfocament per 12 col•lectius molt variats: des de la xarxa Shareholders for Change, l’Aliança contra la Pobresa Energètica, Aliança Mar Blava, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la Fundació Finances Ètiques,… que han intervingut a les Juntes d’empreses de diversos camps d’activitat (Endesa, Indra, Inditex, Repsol), però totes amb mètodes que promouen les desigualtats, la guerra i la crisi climàtica.

activismo

Acte de clausura del FSMET Virtual 2020
A l’acte de clausura del FSMET virtual d’aquesta edició es van exposar les principals idees força treballades durant la trobada de la confluència:

“En primer lloc, les finances ètiques i solidàries volem constituir-nos com l’engranatge necessari per a les economies transformadores. Per això hem d’augmentar la nostra articulació tant interna (a través de la creació de productes consorciats i la innovació en la intermediació financera, préstecs participatius, préstecs llavor, micromecenatge, microcrèdits, etc.) com a externa, és a dir, entre l’àmbit de les finances solidàries i les economies transformadores, per a avançar en un procés de construcció col•lectiva d’un sistema de finançament integral i democràtic. Entenem que el nostre paper ha d’anar més enllà del finançament i tenir una dimensió política per a ser aquest engranatge que dóna suport, acompanya, difon i per descomptat també finança projectes amb una visió global.

En aquest sentit, la convocatòria per a iniciatives de “Acceptem el Repte” presentada ahir en aquest Fòrum és una oportunitat per a reforçar l’aliança entre iniciatives econòmiques transformadores i les finances ètiques i solidàries. En segon lloc, des de la confluència de les finances ètiques i solidàries pensem que hem de treballar per a transformar el poder amb estratègies pròpies en aliança amb les altres economies transformadores i moviments, per a fer front conjuntament a la violació sistemàtica dels DDHH i ambientals de les grans corporacions i a la creixent apropiació per part dels bancs hegemònics de conceptes com el de la sostenibilitat ambiental i social, pràctica coneguda com greenwashing i socialwashing. Per això, ens hem proposat accions com la de l’accionariat crític així com incidir políticament per a promoure una legislació nacional i internacional que afavoreixi l’extensió de les finances ètiques i solidàries”

Pròxims passos
I com encara queda molt per continuar construint, ja hi ha prevista una segona edició deL FSMET per a octubre de 2020, trobada que pretén coincidir amb la celebració de la FESC (Fira d’Economia Solidària de Catalunya) que en els últims anys ha congregat a Barcelona a unes 15.000 persones atretes per les propostes de consum responsable de l’economia solidària. Per a donar suport a aquests nous treballs continuarà activa l‘eina virtual, on es podrà seguir el procés i ser part activa d’aquest.

aceptem repte