Presentació del Baròmetre de les finances ètiques 2016

L’evolució de les finances ètiques, en tots els aspectes que hem analitzat, continua sent molt positiva.

Veiem com cada cop més persones decideixen enfortir aquest tipus d’entitats fent-se sòcies, i com l’estalvi recollit no deixa de créixer a bon ritme, així com la xifra de préstecs concedits.

Aquesta evolució positiva s’ha fet malgrat les dificultats que troben les entitats de finances ètiques per donar-se a conèixer, i la seva escassa capacitat per destinar recursos a la comunicació, molt inferior a la potència comunicativa que té la banca convencional.

El missatge de les finances ètiques està calant entre la ciutadania, que vol saber quin és el destí que es dóna als seus estalvis i assegurar-se d’estar contribuint a finançar activitats que vagin en coherència amb els seus valors.

L’estalvi gestionat per les entitats de finances ètiques ja quasi arriba als 2.000 milions d’euros

Els més de 1.982 milions d’euros d’estalvi recollit representen un increment del 12,29% sobre l’any anterior.

Durant els últims 10 anys (2007-2016) l’estalvi recollit per les entitats financeres ètiques s’ha multiplicat per 14,85.

barometre

Aquest increment contrasta amb el comportament pla dels dipòsits de les entitats financeres tradicionals, segons informació del Banc d’Espanya.

Aquest comportament pla del sistema financer tradicional és compatible amb la informació de l’ Institut Nacional d”Estadística2 que diu que l’estalvi disponible de les llars, durant el 2016, s’ha reduït.

Baròmetre 2016: https://fets.org/barometrefinancesetiques-2016-alta/