Actualitat

CATEGORIES

Notícies
30 novembre 2011

Presentació del llibre “Cómo cambiar el mundo con tu dinero”

Dimecres 23 de novembre es presenta el llibre “Cómo cambiar el mundo con tu dinero”, escrit per Xavi Teis, economista i tècnic de FETS.

comocambiarmundop

El llibre comença fent un repàs per la història del sistema financer. Ens parla dels seus orígens, ens defineix de manera clara conceptes bàsics com actius financers, els tipus de mercats, el risc o la rendibilitat i, el que és més interessant, ens explica per què no ens agrada l’actual sistema financer.

Teis ens parla de les barbaritats del sistema financer, d’inversions controvertides, del paper de les agències de rating, de l’especulació amb aliments o del màrqueting confús que utilitzen algunes entitats financeres. En el darrer capítol del llibre ens ofereix alternatives a aquest sistema, a través de les entitats de finances ètiques.