Actualitat

CATEGORIES

Notícies
23 gener 2023

Presentem l’Escàner de les Finances Ètiques que permet mesurar, per primer cop, el grau d’acompliment dels principis ètics al sector financer.

L’Observatori de les Finances Ètiques ha desenvolupat una metodologia pionera amb la qual, a partir d’indicadors mesurables, identifica la sintonia entre diferents elements del funcionament d’una entitat financera i els 5 principis que defineixen les Finances Ètiques. A partir de fonts públiques i contrastables, com llistats d’institucions públiques o grups d’investigació, o les mateixes entitats financeres, s’han escollit fins a 15 indicadors que permeten analitzar aspectes com les seves polítiques de finançament, el model de governança, l’accés a la informació o el seu funcionament quotidià. Ponderant la informació de cadascun dels indicadors la metodologia extreu el grau d’acompliment tan global com per a cadascun dels principis. Per fer més accessible aquesta informació al conjunt de la ciutadania, la metodologia ha pres la forma de l’Escàner de les Finances Ètiques, un web que presenta els resultats de manera gràfica i entenedora i permet comprovar el resultat de la mateixa entitat.

Les campanyes de greenwashing i altres estratègies per projectar una imatge de sensibilitat social són cada cop més comunes, i el món financer no és cap excepció. Aquests mètodes per atreure una ciutadania cada cop més crítica i informada són un problema: tant per les entitats veritablement compromeses com per les persones consumidores. L’objectiu d’aquesta nova eina és oferir una anàlisi objectiva de les pràctiques reals de les entitats, contrastant-la amb els missatges publicitaris.

Tot i comptar amb nombrosos i variats antecedents, el que avui coneixem com a Finances Ètiques té el seu origen a la dècada dels 60 del segle XX, als Estats Units i al nord d’Europa, els moviments antibel·licistes van començar a bastir estructures financeres que garantissin que els seus estalvis no es feien servir per alimentar les guerres. A l’estat espanyol trobem primeres experiències a la dècada dels 90 i a partir dels 2000 creixen les opcions i amb elles es multipliquen les xifres de clients, estalvis i préstecs, tal com recull el Baròmetre de les Finances Ètiques.

L’Escàner s’organitza d’acord amb 5 principis, que tot i l’evolució i els matisos introduïts, connecten amb aquest llegat històric i són compartides en diferents xarxes internacionals de Finances Ètiques. Són els següents: el principi d’Exclusió, que garanteix que no es financen projectes que vulnerin els drets humans o ambientals. El principi de Compromís, que assegura que els estalvis es destinen a l’economia real i tenen un impacte positiu en les persones i l’ambient. El principi de Transparència, gràcies al qual la informació i dades de l’entitat i les seves operacions són accessibles. El principi de Participació, que exigeix un sistema de presa de decisions democràtic. I, en darrer lloc, el principi de Coherència, que implica traslladar al seu funcionament aquests valors, per exemple en el tracte a clients o les persones treballadores.