Actualitat

CATEGORIES

Notícies
2 novembre 2010

“La banca ètica és una resposta a les mancances de la banca convencional”

Annie Yumi Joh, responsable de Finances Ètiques de SETEM, creu que l’actual conjuntura econòmica ha posat en evidència "l’excessiu risc que assumien els bancs per obtenir el màxim benefici" i, per això, defensa l’aplicació de criteris socials en totes les operacions.

Entrevista publicada a econoticias.com

Llegir l’entrevista