Actualitat

CATEGORIES

Notícies
6 octubre 2010

“La major aportació de FIARE al moviment de banca ètica és la seva visió política”

Entrevista a Ugo Biggeri, president de BpE (Banca Popolare Etica)

Publicada a www.baserribizia.info

Llegir l’entrevista