Com ens organitzem

FETS és una associació de segon nivell formada per diverses entitats catalanes del Tercer Sector i l’Economia Social i Solidària. Com a tal, l’organ suprem i sobirà de l’associació és l’Assemblea General, que es reuneix, com a mínim, una vegada l’any.

L’Assemblea General pren les grans decisions de l’associació: quina serà la nostra estratègia, el nostre pla de treball, el nostre pressupost… Per dur a terme tot això, l’Assemblea escull entre les entitats sòcies a un grup de persones, la Junta Directiva, que es reuneixen, com a mínim, sis vegades l’any.

Actualment la Junta Directiva està formada per:

  • President: Jordi Via (Fundació Roca Galès)
  • Tresorer: Jordi Rojas (Opcions)
  • Secretari:
  • Javier Gómez (Arç cooperativa)
  • Vocals:
    • Quima Gimenez (Justícia i Pau)
    • Elena Romagosa (Setem)

Per a desenvolupar les tasques del dia a dia, la Junta Directiva contracta un equip de tècnics, que actualment està format per 3 persones. També comptem amb el suport i l’ajuda desinteressada dels nostres voluntaris i voluntàries, així com professionals que ens assessoren en diversos àmbits.organigrama

Consulta els Estatuts de la nostra entitat i la informació de Registre d’Associacions.