Missió, visió, valors

MISSIÓ

La missió de FETS és contribuir a la transformació social en base als valors de la justícia global i la sostenibilitat, fomentant el  desenvolupament del sistema de finances ètiques i solidàries a favor d’una economia justa i sostenible socialment i ambiental.

VISIÓ

La visió de FETS és ser una organització de referència tant per a les entitats de finances ètiques com per la comunitat, esdevenint un espai de trobada per tal d’enfortir el sector de les finances ètiques i solidàries.

VALORS

FETS promou i vol integrar els principis de les finances ètiques: la transparència, la democràcia participativa, la implicació, la coherència i la ètica aplicada.

FETS comparteix els valors de la justícia global i de l’educació transformadora, com a procés de coneixement i d’anàlisi crítica de la realitat que vincula l’acció local i la seva dimensió global, promovent una consciència crítica i contribuint al canvi d’actituds i pràctiques d’una ciutadania responsable, respectuosa i compromesa amb la transformació social.

FETS, com a entitat de segon nivell que agrupa una diversitat d’organitzacions del sector social, considera com a valors fonamentals el treball en xarxa, la generació d’aliances i la participació associativa.

FINALITATS

  • Enfortir el sector de les finances ètiques i solidàries
  • Ser un espai de trobada del sector de finances ètiques i solidàries
  • Contribuir al desenvolupament de les finances ètiques
  • Apropar les finances ètiques a l’economia social i solidària
  • Visibilitzar els impactes del sistema financer i econòmic a nivell local i global i les alternatives per una economia justa
  • Incidir en l’àmbit polític a favor d’un sistema financer ètic