Les nostres activitats

Actualment les activitats de FETS es centren en:

 • La difusió del projecte entre les organitzacions de l’economia social i del tercer sector en un primer nivell i de la ciutadania en general en un segon nivell.
 • Promoció de les entitats financeres ètiques per donar-les a conèixer i dirigir-hi recursos i persones per tal de fer créixer i enfortir els diferents projectes de les finances ètiques.
 • Realització de nombroses xerrades, sessions de formació, jornades, col·loquis i taules rodones en entorns i per col·lectius de tot tipus per donar a conèixer les finances ètiques.
 • La interlocució amb les administracions públiques per crear sinèrgies a l’entorn del projecte.
 • La coordinació amb d’altres plataformes que, en diferents territoris de l’Estat, estan implementant processos que podrien convergir.
 • Impulsar l’Observatori de Finances Ètiques.
 • Generar coneixement a través de la publicació d’estudis al voltant de les finances ètiques.
 • Realització de projectes educatius enfocats a l’educació formal (escoles, instituts i universitats) i a l’educació en el lleure.
 • Realització de cursos i seminaris educatius a l’entorn universitari.
 • Organització de jornades de debat i reflexió al voltant de les finances ètiques i temes propers.
 • Edició de materials de divulgació i de promoció de les finances ètiques tant pedagògics, com tècnics.
 • Participació en actes, fires, campanyes de sensibilització i diferents esdeveniments socials.

Des de l’any de la seva creació, el 1999, FETS ha realitzat activitats diverses. A continuació en detallem alguns exemples:

 • La presència en els mitjans de comunicació amb més de 500 impactes tant en premsa escrita com audiovisual.
 • L’organització del I Congrés Internacional de banca ètica.
 • L’edició del llibre “La banca ètica. Molt més que diners” del qual se n’han fet dues edicions en català i una en castellà.
 • La producció de dues exposicions que han visitat més de 30 poblacions catalanes.
 • El taller de teatre participatiu “Diners per a tothom”.
 • El Joc dinàmica”I tu què saps? Diners a qualsevol preu”.
 • L’organització de les Jornades de debat:”Banca Ètica i Microcrèdit”, “El Comerç Just i les finances ètiques”, “El paper de les administracions públiques en l’impuls de la banca ètica”, “Finances Ètiques i Cultura de Pau”, etc
 • La coorganització anualment de”La Festa del Comerç Just i la Banca Ètica”.
 • etc.