Transparència

Per FETS-Finançament Ètic i Solidari és important que es coneguin les diferents fonts de finançament que fan realitat els projectes i les activitats que duem a terme. Així doncs, generem documents que publiquem en aquesta pàgina web, per facilitar l’accés a aquella informació que pugui ser d’interès. Donat el compromís existent amb la llei de transparència (Llei 19/2014), es fa més visible aquesta informació sobre els recursos.

A l’apartat FETS “Què és FETS?” Trobem tot un seguit d’informacions que pretenen donar resposta a la necessitat de transparència. En aquesta pestanya hi podem trobar els objectius de l’associació, les activitats que desenvolupem, la xarxa de socis, el treball en xarxa  tan imperant en una entitat com la nostra, el nivell organitzatiu de FETS i els estatuts, les memòries anuals; i per últim, les jornades històriques que FETS ha organitzat.

Les memòries anuals que FETS publica des del 2001, són documents que integren: les línies d’acció d’aquell any, les activitats que s’han desenvolupat i les trobades on FETS hi ha estat present i de quina forma, l’oferta formativa de la mateixa destacant nous materials pedagògics i la seva utilitat, les activitats de manteniment, la presencia a mitjans, i el seguiment de tot allò que engloba la memòria. També hi apareix la memòria econòmica de l’entitat i els comptes anuals, on es poden observar les línies de finançament i la destinació dels recursos, com a exercici de transparència i millora constant dels processos. A continuació publiquem les xifres generals sobre els ingressos i les despeses d’aquest 2018.
Per altra banda, trobem un apartat de recursos educatius, on es poden consultar el pac d’activitats del qual FETS disposa, el seu format i com poden aconseguir-se, donat que els tallers estan subvencionats fins a una certa demanda.

Consulta els Estatuts de la nostra entitat i la informació de Registre d’Associacions.