Reunió del grup motor per a l’impuls de les finances ètiques a l’aula

El passat dimarts 11 de novembre el grup motor de treball format per professors i FETS, es va reunir per establir les directius a seguir i els objectius que es volen assolir a partir dels recursos dels quals FETS disposa.

image1

L’ordre del dia venia determinat pels resultats obtinguts a l’anterior reunió al mes de juliol, on el grup va treballar les necessitats sobre cóm treballar les finances ètiques a l’aula i va fer un seguit de propostes. Doncs a la reunió es van formular tres preguntes per tal d’enfocar la sessió: quin material tenim? És suficient? En fa falta? Preguntes relacionades amb els objectius generals del grup: què hem de treballar, cóm ho hem de treballar, organitzar-se en grups reduïts per treballar els diferents blocs temàtics.

Es varen explicar diversos exemples de treball sobre les finances ètiques en l’àmbit educatiu per part de FETS i la Fundació Fiare per visualitzar altres  maneres de treballar incorporant les finances ètiques al currículum de l’escola i facilitant l’accés a aquests recursos.

En acabar la sessió es varen conformar els grup de treball per a treballar els blocs temàtics següents: àrea de les socials, emprenedoria de 3ri 4r d’ESO, economia de 1r  de  Batxillerat, i la crítica i aportacions sobre la guia pedagògica “Que els diners pensin com tu”; per tal de treballar l’objectiu general de què hem de treballar i ja en la pròxima reunió del 20 de gener treballar el cóm.

image2