Actualitat

CATEGORIES

Notícies
21 març 2011

Un banc molt poc ètic

Si no vull col·laborar amb negocis immorals, hauré de plantejar-me seriosament canviar de banc, o almenys començar a treballar a la banca ètica. La banca ètica sí que pot convertir-se en "el teu altre banc" i no el que fa anuncis amb aquest lema que, per cert, també finança armes.

Article de Jordi Calvo a publico.es (blog)

Llegir l’article