UNA BANCA ÈTICA AQUÍ I ARA?

Cartell Gavà

Aquest divendres 15 de gener de 2016 es presenta a Gavà el llibre “Banca Armada vs Banca Ètica” de Jordi Calvo Rufanges, membre de FETS. La trobada pretén fer una xerrada i obrir un debat sobre les dimensions del terme Banca, una vegada coneguts els matisos d’ambdós alternatives per gestionar els diners de tots/es. Com deixa veure el títol del llibre, es tracta d’una reflexió sobre dos móns que s’assemblen en quan a forma, però que difereixen tant en contingut, com en intensió, com en ideari. A part d’aquestes clares distincions, l’autor del llibre durant la sessió del proper divendres, obrirà els ulls dels assistents en quan la realitat de la Banca Armada, la grandària d’aquestes inversions, les eines de les mateixes per tapar les operacions fosques i maquillar la seva imatge; i el lligam que moltes persones hi mantenen al dipositar d’alguna manera els nostres estalvis en aquests bancs que operen en aquests mercats.

“Hay muchas formas de ayudar financieramente a las industrias militares a fabricar y comercializar armas. Las principales analizadas en este libro son: la participación accionarial, los fondos de inversión, los créditos y préstamos, la emisión de bonos, pagarés y acciones y la financiación de exportaciones de armamento. En este libro se muestra que más de 60 entidades financieras y, sobre todo, los grandes bancos, han invertido al menos 45.000 millones de euros en armas en la última década.”